Aktuelt:

Jenny Bohr afholder med jævne mellemrum, små intensive kurser, med max 8 deltagere, enten for fagfolk eller forældre, i  "Samarbejdsbaseret problemløsning og/eller "Problemløsende inklusion"

Aktuelt er der planlagt 2 kurser i "Samarbejdsbaseret problemløsning" et for forældre, med opstart d. 15. april 2019 og et for fagfolk med opstart d. 16. april 2019.

Kurserne er som nævnt gruppeforløb med plads til 8 deltagere på hver og vil blive gennemført over 5 mandage/tirsdag, med nogle ugers mellemrum. Dette giver deltagerne mulighed for at anvende de forskellige værktøjer, de præsenteres for på kursusgangene i deres egen hverdag/praksis i ugerne mellem de enkelte kursusgange. Der vil også være mulighed for email-baseret supervision, i begrænset omfang. Forløbene vil være målrettet forældre til og fagfolk omkring børn med kognitive forstyrrelser som ADHD, AS, særligt sensitive børn eller børn med adfærdsmæssige udfordringer. De små grupper, gør det muligt at målrette forløbene til forældrene egne børn og de børn som fagfolkene arbejder med og de udfordringer de hver især oplever.

Udover dette tilbyder jeg: 

Oplæg, Kurser og Temadage, om: 

· Problemløsende inklusion

· Problemløsende Samarbejde

· ADHD og andre kognitive forstyrrelser hos børn, unge og voksne.

· Redskaber og værktøjer i arbejdet med børn, unge og voksne med ADHD og andre kognitive forstyrrelser

 Rådgivning og Vejledning af:

  •  Forældre og pårørende til børn med ADHD og andre kognitive forstyrrelser og/eller adfærdsmæssige udfordringer  
  • Lærere, pædagoger, kontaktpersoner og andre der arbejder med udfordrede børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser som eksempelvis ADHD.
  • Sagsbehandlere i kommuner indenfor børne-, unge- og voksenområdet, på jobcentre og andre steder hvor der arbejdes med mennesker med særlige behov.

Aktionslæringsforløb: Skoler og institutioner oplever i disse år, mange udfordringer med den aktuelle børnegruppe, dels er der i disse inklusionstider en større diversitet i børnegrupperne og dels er der er der ofte et gab mellem de som børnene har lært og kan og de forventninger som skoler og institutioner har. Aktionslæringsforløbene handler om, at skabe ro og gode udviklings- lærings- og arbejdsvilkår for børn og voksne i skoler og institutioner.

Institutionsforløb:  I disse år, er der stor interesse for at arbejde i skoler og institutioner, med udgangspunkt i Ross Greenes filosofi "børn gør det godt når de kan..." hvilket kræver både ændring af mindset og handlemåder. Jeg har aktuelt flere forløb, som har forskellige elementer af kursus, observation og supervision.


 Udover dette tilbyder jeg også: Plan B samtaleforløb for børn, unge og voksne samt deres familie og andre omkring dem.


I kan kontakte mig på:
mail: jenny@jb-cps.dk 

mobil: 26291050