”ADHD-hjernen er som en Ferrari motor, med cykel bremser”

ADHD betyder Attention Deficit Hyperactive Disorder, det vil sige forstyrrelse eller ubalance af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Man taler om 3 typer af ADHD:

·       ADHD, kombineret type – forstyrrelser af såvel opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

·       ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden – kaldes ofte ADD.

·       ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.

 ADHD er en kognitiv forstyrrelse, hvilket betyder at mennesker med ADHD’s hjerner ikke hjælper dem på samme måde, som andre menneskers hjerner gør. Dette gør at mennesker med ADHD, kan have svært ved at samle ”det rigtige” op, bearbejde det på den ”rigtige” måde og anvende det ”rigtigt” i deres handlinger. Derfor bliver mennesker med ADHD ofte tydelige og mange situationer kan være svære for dem at håndtere.

 ADD er en undertype af ADHD. Mennesker med ADD er præget af opmærksomhedsforstyrrelse og ofte et lavt tempo, de er ofte stille, fraværende, drømmende og gør ikke megen væsen af sig. Derfor bliver de let oversete og diagnosticeres derfor ofte senere i livet, end mennesker med de to andre typer af ADHD.

 ADHD findes ikke i sig selv, der findes mennesker med ADHD og selvom meget kan være ens, så er ligeså meget forskelligt, fordi ADHD præges af hvem man er, ens intelligens eller talenter, altså ens individuelle eller personlige træk og påvirkes desuden også af de betingelser den enkelte har og har haft gennem livet, de ydre betingelser.

 Børn, unge og voksne med ADHD har ofte mange ressourcer og det er vigtigt, at disse sættes i spil. Gennem arbejdet med samarbejdsbaseret problemløsning, kan disse børn, unge og voksne lære vigtige færdigheder eller måder, der gør det muligt for dem at håndtere deres skole-, arbejds-, og dagligliv anderledes, således at de får mulighed for at sætte deres ressourcer i spil.

 ”Logik kan føre dig fra A til B. Fantasien kan føre dig hvor som helst.”

(Albert Einstein)