Velkommen

”Børn gør det godt når de kan……

når de ikke kan, må vi finde ud af, hvad der kommer i vejen, så vi kan hjælpe dem” 

Denne filosofi er grundlaget for mit arbejde og er derfor gennemgående i mine kurser og mine indsatser i familier, skoler og institutioner. Jeg er uddannet lærer og Master i Specialpædagogik og har arbejdet med og omkring børn og unge, med kognitive forstyrrelser, som eksempelvis ADHD, i 20 år.

Filosofien har inspireret mit arbejde siden, siden år 2001 da jeg arbejdede som konsulent for Specialundervisning i Nord/Vest Grønland og tilbage i Danmark valgte jeg derfor, at uddanne mig hos dr. Ross Greene, phd. i Boston, Mass., som Advanced trainee, i Collaborative problem solving.

I min første bog “Samarbejdsbaseret problemløsning” beskriver jeg denne model. Siden har jeg videreudviklet modellen, fra individorienteret, til at omhandle fællesskaber, hvilket jeg beskriver i bogen ”Problemløsende inklusion”.

Når vi bevidst vælger at tænke, ”børn gør det godt når de kan”, så har det konsekvenser for vores intervention, altså for vores opdragelse eller pædagogik. Når børn ikke gør det godt, så må vi finde ud af hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe dem bedst muligt. Når børn handler eller reagerer på måder vi ikke forstår eller forventer, så har de brug for, at vi ser bagom adfærden og søger efter de tilgrundliggende årsager.

Filosofien gav mig succes i arbejdet med børn og unge med kognitive forstyrrelser. Gennem dette arbejde, erfarede jeg, at også de voksne omkring disse børn, forældre, lærere, pædagoger og andre, har glæde af filosofien, hvilket førte mig til erkendelsen af, at

”Mennesker gør det godt når de kan…”

 

Du kan komme i kontakt med mig på mobil 26291050,

eller sende en mail jenny@jb-cps.dk

Du kan også læse om mit arbejde på www.hjernecentrum.dk

Med venlig hilsen

Jenny Bohr