Børn og Unge

Kontakt Jenny Bohr : kontakt@jb-cps.dk

Problemløsende Samarbejde er udviklet til børn og unge, med adfærdsmæssige udfordringer, børn og unge der er kronisk ufleksible og har vanskeligheder ved at håndtere uforudsigelighed og omstillinger. Børn og unge der ofte opleves som en stor udfordring af deres forældre, lærere og andre voksne omkring dem, for ikke at tale om kammerater og andre børn og unge.

 

En grundlæggende præmis for modellen er, at disse børn og unge ikke har valgt at være eksplosive eller utilpassede, (på samme måde som børn ikke vælger at være ordblinde) men børnene, de unge er forsinkede i udviklingen af vigtige kognitive færdigheder, der kunne sætte dem i stand til at håndtere situationer og løse problemer på hensigtsmæssige måder.

 

Først og fremmest må vi derfor finde ud af hvilke specifikke kognitive færdigheder der er mangelfulde hos den enkelte og gennem arbejdet med modellen må vi lære ham disse vigtige færdigheder, så han får mulighed for at agere mere hensigtsmæssigt

 

Kun gennem kendskab til og forståelse for, det enkelte barns eller ungs særlige forudsætninger, kan man tilrettelægge et givende forløb. Gennem arbejder med Problemløsende Samarbejde nedsættes eksplosiv og utilpasset adfærd, samtidig med at barnet lærer og træner vigtige færdigheder omkring fleksibilitet, frustration, kommunikation og problemløsning.

 

"Børn gør det godt hvis de kan!  -

Hvis de ikke kan, må vi voksne finde ud af hvad der kommer i vejen, så vi kan hjælpe.

finde ud af hvad der kommer i vejen for dem så    vi kan hjælpe”

 

 

 

Her er nogle eksempler på  spørgsmål der har været udgangspunkt for mit arbejde:

 

Hvordan  taler jeg bedst med en ung mand med ADHD og hvordan kan jeg give ham medindflydelse på eget liv, uden at overvælde og frustrere ham?

(Sagsbehandler København)

 

Hvordan får vi nedsat magt-anvendelserne i klasse X?

(pædagogisk leder specialskole)

 

Jeg aner ikke hvad jeg skal stille op med hende, jeg ved aldrig hvad der venter, eller hvornår hun eksploderer.

(Mor til pige med ASF)

 

 

”When adults rethink callenging kids. Amazing things can happen:”

(Ross Greene)

Problemløsende Samarbejde

- Mennesker gør det godt hvis de kan