ADHD

Kontakt Jenny Bohr : kontakt@jb-cps.dk

”Alle kan blive vrede det er let, men at blive vred på den rette person,

I den rette grad,

På den rette tid,

Af den rette grund og

På den rette måde,

Det er ikke let.!

(Aristoteles)

ADHD betyder Attention Deficit Hyperactive Disorder, det vil sige forstyrrelse eller ubalance af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

 

ADHD findes ikke i sig selv, der findes en række mennesker med ADHD. ADHD præges af individuelle træk og påvirkes desuden af hvilke ydre betingelser mennesket har gennem livet. Dog er det fælles for mennesker med ADHD at de i større eller mindre omfang har vanskeligheder med opmærksomhed og hukommelse, samt impulsivitet og aktivitet, Dette giver dem nogle fælles træk.

 

I deres dagligliv præges de ofte af vanskeligheder med  organisering og planlægning, at skabe overblik og se sammenhænge, de har svært ved at håndtere uforudsigelige og ustabile situationer, er ufleksible og kan have svært ved at håndtere frustrationer og behov der ikke umiddelbart opfyldes.

 

Meget af det som er automatiseret hos andre og derfor ikke kræver hjernemæssig energi, bruger mennesker med ADHD meget energi på at håndtere. Dette gør at de ofte har et meget højt stressniveau. Samtidig får mennesker med ADHD, som en direkte følge af deres vanskelligheder, mange nederlag, som påvirker deres selvværd og selvtillid.

 

Børn, unge og voksne med ADHD, har ofte mange ressourcer og det er vigtigt at disse sættes i spil. Gennem Samarbejdsbaseret problemløsning kan de lære vigtige færdigheder, der gør det muligt for dem at håndtere deres skole-, arbejds- og dagligliv anderledes, således at deres ressourcer får større gennemslagskraft.

Problemløsende Samarbejde

- Mennesker gør det godt hvis de kan