Min filosofi

Børn gør det godt når de kan…….

når de ikke kan, må vi finde ud af, hvad der kommer i vejen, så vi kan hjælpe dem”

Denne filosofi er grundlaget for mit arbejde og er derfor gennemgående i mine kurser og mine indsatser i familier, skoler og institutioner. Jeg er uddannet lærer og Master i Specialpædagogik og har arbejdet med og omkring børn og unge, med kognitive forstyrrelser, i 20 år.

Filosofien har inspireret mit arbejde siden, siden år 2001 da jeg arbejdede som konsulent for Specialundervisning i Nord/Vest Grønland og tilbage i Danmark valgte jeg derfor, at uddanne mig hos dr. Ross Greene, phd. i Boston, Mass., som Advanced trainee, i Collaborative problem solving.

I min første bog “Samarbejdsbaseret problemløsning” beskriver jeg denne model. Siden har jeg videreudviklet modellen, fra individorienteret, til at omhandle fællesskaber, hvilket jeg beskriver i bogen ”Problemløsende inklusion”.

Filosofien gav mig succes i arbejdet med børn og unge med kognitive forstyrrelser. Gennem dette arbejde, erfarede jeg, at også de voksne omkring disse børn, forældre, lærere, pædagoger og andre, har glæde af filosofien, hvilket førte mig til erkendelsen af, at

Mennesker gør det godt når de kan…”